top of page

Upptäck Wärna Go's smarta tillval

Upptäck våra färdigutvecklade funktionerna och integrationerna som gör Wärna Go till Sveriges mest använda överförmyndarsystem. Genom våra smarta tillval kan ni enkelt anpassa Wärna Go efter er organisations särskilda behov.

e-Wärna Go

e-Wärna Go är det kompletta verktyget för ställföreträdarna, en lättillgänglig plattform där ställföreträdare redan från dag ett kan utföra alla sin uppgifter digitalt på mobiltelefon, dator eller surfplatta.

e-Wärna Go är en helt digital lösning från ställföreträdaren dagliga registrering till att handläggare ankomstregistrerar och granskar, även kompletteringar av delar eller hela räkningar kan hanteras samt att det finns en inbyggd automatgranskningsfunktion.

e-Arkiv

Arkiveringsfunktioner i Wärna Go är utvecklad baserad på riksarkivets FGS:er för arkivering. Genom
att detta är en standard så är denna metod anpassad till alla leverantörer av arkivsystem som stödjer
riksarkivets FGS:er.

Med endast några få handgrepp skapas en e-arkiv fil för överföring till erat e-arkiv system. Wärna Go
har funktion för att användas som ett när arkiv om det är önskvärt.

LEFI förmånsinformation

Med LEFI förmånsinformation kan man enkelt i en räkning se vilka utbetalningar som huvudmannen har erhållit från försäkringskassan och pensionsmyndigheten genom att information hämtas från LEFI för den aktuella räkningsperioden. Det sker även kontroll mot angiven inkomst.

Digital brevlåda

Tillvalet digital brevlåda underlättar ert arbete genom att skicka era skapade dokument via en digital brevlåda (Min myndighetspost/Kivra/mm) till den mottagare som har en digital brevlåda, istället för att skicka dessa dokument via vanlig post. Systemet känner av vilka som har en digital brevlåda och på detta sätt skickas brev digitalt

Single-Sign-On, SSO

Gör ditt Wärna Go säkrare genom att använda SSO med SAML2 lösning.
Genom att koppla in en SSO funktion så kontrollerar alla som loggar in i Wärna Go systemet att de är
behöriga användare i er kommun.
Vilka säkerhetsfunktioner som ni sedan knyter till denna funktion är det eran kommun som styr tex
addera tvåfaktorautentisering.
Kontrollera med er kommuns IT vilka krav som ni har.

Befolkningskoppling

Gör ert arbete effektivare och säkrare genom koppling till Skatteverkets befolkningsregister. Vi har en lättanvänd befolkningskoppling där man genom att endast ange personnummer kan uppdatera enskild persons uppgifter. Om man vill göra en uppdatering av flera personer i systemet samtidigt går det bra genom att söka de antal personer som ska uppdateras och sedan starta uppdateringen. Vi har lösningar för Tieto (KIR-API och EnterKIR), Sokigo (KID) och Pulsen (QID).

Löneintegration

Med vår löneintegration blir utbetalning av löner helt digital. Alla arvodesbeslut som skapas i Wärna Go, där kommunen ska betala hela eller del av arvode, överförs till ert lönesystem genom några få knapptryckningar. Det skapas en lönefil som man efter granskning skickar till ert lönesystem för inläsning. Löner betalas sedan ut till era ställföreträdare på samma sätt som de anställda i kommun erhåller sin lön. Om något skull vara fel med generering av lönefilen så går det att bra backa lönekörningen, korrigera och köra på nytt. Vi har lösningar för de flesta lönesystemsleverantörer.

Fakturaintegration

Förenklar hanteringen av fakturahantering till huvudmän, uppgifter förs digitalt över till befintliga
kommunens fakturasystem vilket minskar problem vid fakturering samt effektiviserar hela process,
inga manuella steg!

Kompetensmodul

Bra stöd för att hantera olika kompetenser för ställföreträdare, man kan enkelt skapa
kompetensgrupper och kompetenser samt koppla dessa till sina ställföreträdare. Givetvis så finns det
möjlighet att söka på kompetens vilket möjliggör enkel hantering hitta rätt person till rätt uppdrag.

Fördjupad granskning

Tillvalet Fördjupad Granskning ger den hjälp som behövs för att underlätta både för er egen och för Länsstyrelsens granskning av handlingar så att tunga manuella moment och felkällor undviks.

SaaS eller On-prem upp till er som kund!

Vi kan erbjuda båda Saas och On-prem, det är upp till er som kund vad ni väljer och om ni sedan villbyta så är det heller inga problem.

Image by Growtika

On-prem – On premesis

Här sker installation av produkten i eran egen driftmiljö. Ni kan själva installera och hantera uppgraderingar enligt våra instruktioner eller att ni tar hjälp avnågon av våra tekniker för installation och uppgraderingar. Ni som kund sköter driftmiljön ochhanterar allt från backup till att rätt versioner och SP finns på era servrar.

Marshmallow Clouds_edited.png

SaaS – Software as a Service

Detta kräver väldigt lite av er som kund för att komma igång.Andra fördelar är att vi tar hand om allt från installation av nya versioner hantering av backup samtatt felrättning och undersökning många gånger blir snabbare och smidigare.All lagring av er informationen sker av svenska leverantörer i Sverige. Vi tar säkerheten på största allvar och av denna anledning gör installation med en per-to-perkoppling via VPN tunnel mellan kund och leverantör.

Fördelar för alla

Wärna Go underlättar arbetsmomenten för samtliga som arbetar med överförmyndarfrågor, från handläggaren till IT-avdelningen. Upptäck hur Wärna Go kan hjälpa er!

bottom of page