top of page

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för e-Wärna Go

Explizit Public Service AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur e-Wärna Go uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

HUR TILLGÄNGLIG ÄR WEBBPLATSEN?
Denna webbplats uppfyller WCAG 2.1 AA och ska därmed vara tillgänglighetsanspassad 

 

VAD KAN DU GÖRA OM DU INTE KAN ANVÄNDA DELAR AV WEBBPLATSEN? 
Om du behöver innehåll från e-Wärna Go som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta din kommun.

 

RAPPORTERA BRISTER I WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta din kommun som får göra en felanmälan till oss.

 

TILLSYN
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

TEKNISK INFORMATION OM WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, att den bara är delvis har sin bas att denna webbplats är ett verktyg för de ställföreträdare som har ett uppdrag eller vill ha ett uppdrag.

 

HUR VI TESTAT WEBBPLATSEN

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Wärna Go samt använt ett testverktyg för att kontrollera tillgängligheten.

Senaste bedömningen gjordes i början av 2023 och är godkänd av Explizit.

Webbplatsen publicerades den 1 november 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 november 2023.

KONTAKTPERSONER
Kennet Örnberg

 

Explizits support nås via vår Kundportal:

kundportal.explizit.se

 

Om du stöter på problem i Kundportalen ber vi dig kontakta vår 

Servicedesk:

+46 10-709 90 42

kontakt.ps@explizit.se

bottom of page