top of page

Om Wärna Go

Powered by Explizit

Wärna Go är en SAAS-lösning som hjälper kommuner att hantera överförmyndarfrågor. Wärna Go är utvecklad av Explizit, ett IT-företag som startade på 80-talet och sedan dess kontinuerligt vuxit. Explizit har ett flertal produkter inom ramen för systemlösningar anpassade till offentlig verksam.

Tillgänglighetsredovisning och policys

Här hittar du våra tillgänglighetsredovisningar och policys.

bottom of page