top of page

Press Play och kom igång med Wärna Go!

Här hittar du alla våra  instruktionsfilmer som hjälper dig att snabbt och enkelt komma igång med att använda Wärna Go.

11. Mina ärenden
06:32
1. Inloggning och Navigering (textad)
04:31
2.0 Kassabok - Uppläggning av konto
05:24
2.1 Kassabok - Transaktioner enkel
03:25
3. Dagbok
02:53
4 Körjournal
02:33
5. Kostnader
02:13
bottom of page
<