top of page

Ett komplett
system för
överförmyndarfrågor

Upptäck Sveriges mest beprövade system för överförmynderi.

Komplett system för överförmyndarfrågor

Trygg och effektiv handläggning

Vi har gjort det enkelt för er. Wärna Go är ett professionellt designat system för överförmyndarfrågor. Med ett 100% digitalt flöde och rollbaserad inloggning som ser till att varje användare får de uppgifter och funktioner den behöver, Wärna Go erbjuder en intuitiv ärendehantering utan att tumma på flexibiliteten.

Smarta tillval

Alla funktioner och integrationer kan enkelt kopplas på genom tillval för att på så sätt anpassa Wärna Go efter behovet för just din verksamhet.

Par med mobiltelefonen

Underlätta för ställföreträdarna

Med E-Wärna Go har vi satt ställföreträdaren i första rummet. En smidig och användarvänligt verktyg som hjälper er till ett digitalt flöde mellan ställföreträdare och handläggare.

Rollbaserad inloggning

Wärna Go är ett professionellt designat system med rollbaserad inloggning som ser till att varje användare får de uppgifter och funktioner den behöver och inte mer. Kontakta oss så berättar vi mer.

Networking Group

Gör som över 190 kommuner.
Skaffa Wärna Go idag!

work

Kundcase

Norrköping

Norrköpings kommun x Wärna Go

” Explizit har varit lyhörda för våra önskemål, speciellt när det gäller löne- och fakturamodulen där vi hade en del synpunkter på vissa detaljer. ”
 
— Ewa Gouranius, verksamhetschef
Image by ThePowerCouple

Uppsala Kommun 
x Wärna Go

”En framgångsfaktor var att våra handläggare var med redan från början och att de fick gehör för sina synpunkter.”
 
— Susanna Sandström, förvaltningschef
bottom of page