top of page

Kundcase:
Norrköpings kommun x Wärna Go

Lyckad uppgradering till Wärna Go

På Överförmyndarenheten vid Norrköpings kommun har man valt att satsa på det webbaserade verksamhetssystemet Wärna Go.

 

– Nu kan alla också arbeta hemifrån vilket varit värdefullt under coronakrisen, säger Ewa Gouranius, verksamhetschef.

Hos Överförmyndarenheten vid Norrköpings kommun arbetar idag 17 personer. När Ewa Gouranius började som verksamhetschef här för sju år sedan var de fem personer.

– Tidigare såg många politiker oss som en udda verksamhet, men på senare år har de fått upp ögonen för vilken viktig samhällsfunktion vi har och nu har vi rätt bemanning för att klara vårt uppdrag, berättar Ewa.

De har sedan 2005 använt handläggningsstödet Wärna och när enheten valde att uppgradera till Wärna Go bytte alla medarbetare ut sina stationära datorer mot bärbara.

“Tidigare hade handläggarna arbetat lite olika men nu passade vi på att förändra arbetssättet så att alla gör på samma sätt. Handläggarna var med på det och det gick bra att genomföra.“

Ewa Gouranius, verksamhetschef

Ställs på sin spets

Ewa Gouranius konstaterar att enheten inte skulle klara att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt utan Wärna Go.

– Detta ställs verkligen på sin spets under coronakrisen. Vi försöker minimera personal på plats. För att inte hela enheten ska slås ut samtidigt arbetar hälften av oss hemma och så byter vi plats efter två-tre dagar.

Hon krisrapporterar till kommunstyrelsen två gånger per vecka.

– Jag ser att vi kan hantera väldigt mycket hemifrån. Själv kan jag sitta i skärgården med fiber och därifrån utföra så gott som allt arbete jag behöver. Dessutom kan jag följa verksamheten på ett bättre sätt än tidigare. 

Varit lyhörd

Ewa Gouranius är mycket nöjd med det handläggarstöd Wärna Go ger när det gäller logiken i arbetsflödet, överblick, påminnelsefunktioner, effektivitet och tidsbesparing.

– Explizit har varit lyhörda för våra önskemål, speciellt när det gäller löne- och fakturamodulen där vi hade en del synpunkter på vissa detaljer.

 

Hon tycker också att supporten fungerat bra.

– Här har Explizit successivt snappat upp hastigheten på ledtiderna. Samarbetet har fungerat bra och vi är nöjda med den hjälp som vi fått under den här processen.

Ewa konstaterar att den personliga relationen som hon och de andra medarbetarna på enheten har med Explizits konsulter underlättat arbetet med uppgraderingen.

– Vi har under lång tid samarbetat med samma personer på Explizit vilket gjort att vi förstår varandra och kan ha en rak kommunikation.

Valde inte "halvfärdig" lösning

Att enheten inte valt andra lösningar på marknaden förklarar Ewa Gouranius med att dessa är ”halvfärdiga”.

 

– Vi hade då själva fått bidra med mycket engagemang i utvecklingen och den typen av medarbetare har jag inte rekryterat. Med Wärna Go har vi en färdig lösning som med smärre justeringar fungerat från dag ett.

bottom of page